W okresie: 18-22 maja 2020r. w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani będą w godz. od 9.00 do 14.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku).

Udostępnieniu do wglądu podlegają wyłącznie akta spraw pilnych.

Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt. Wniosek o wgląd do akt powinien zawierać wykazanie przyczyn, dla których wgląd do akt jest konieczny.

Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy:

– tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460,

– e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Czytelni Akt do 1 osoby oraz ograniczenie czasowe dotyczące zapoznawania się z aktami określając je na 30 minut.

Historia ostatnich zmian:

  • 18 maja 2020 o 15:56:17 przez Radosław Zawada
  • 18 maja 2020 o 15:31:15 przez Radosław Zawada
  • 18 maja 2020 o 15:17:40 przez Patryk Oskwarek
  • 15 maja 2020 o 14:20:27 przez Patryk Oskwarek