W Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy
interesanci obsługiwani są w godz. od 8.00 do 15.00 od wtorku do piątku,
a w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00,

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku).

Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy:

 tel. +48 74 85 18 460,

e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl

Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy:

– tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460,

– e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze Obsługi Interesantów oraz Czytelni Akt do 1 osoby oraz ograniczenie czasowe dotyczące zapoznawania się z aktami określając je na 30 minut.
Osoby umówione w Czytelni Akt Sądu zobowiązane są do stawienia się w budynku Sądu maksymalnie 5 minut wcześniej.

 W Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani są w godz. od 9.00 do 15.00

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku).

Biuro Podawcze Sądu wyłącznie przyjmuje korespondencję.

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w budynku Sądu w celu złożenia korespondencji w Biurze Podawczym do 1 osoby.


W Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani są w godz. od 8.00 do 15.00 od wtorku do piątku, a w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00,

z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku).

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w budynku Sądu w celu złożenia korespondencji i uzyskania informacji w Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych do 1 osoby.

Zaleca się interesantom składanie korespondencji kierowanej do Sądu Rejonowego w Świdnicy za pośrednictwem skrzynki podawczej, umieszczonej przed wejściem do budynku Sądu, która będzie regularnie opróżniana przez pracownika Sądu.

Aby uzyskać potwierdzenie złożenia korespondencji, na kopercie lub w nagłówku pisma, należy podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane potwierdzenie wpływu.

W przypadku niemożności wejścia na teren budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z uwagi na wprowadzone ograniczenia liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze obsługi Interesantów, Biurze Podawczym i Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, należy oczekiwać na wejście do budynku Sądu z zachowaniem między interesantami odstępów 2-metrowych. Obowiązuje jedna kolejka.

Historia ostatnich zmian:

  • 29 maja 2020 o 14:23:13 przez Patryk Oskwarek