W Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani są:

w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00,
z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30,
z zachowaniem reguł bezpieczeństwa,

z tym, że obsługa interesantów od godz. 15.00 do 18.00 
przez Biuro Obsługi Interesantów odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie.
Informacje udzielane będą za pośrednictwem numeru telefonu: 74/ 85 18 460
Czytelnia Akt w poniedziałek w godz. od 15.00 do 18.00 będzie nieczynna.
od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00,
z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30,
z zachowaniem reguł bezpieczeństwa.

Reguły bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku.

Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy:
tel. +48 74 85 18 460,
e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl

Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy:
tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460,
e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze Obsługi Interesantów oraz w Czytelni Akt do 1 osoby oraz ograniczenie czasowe dotyczące zapoznawania się z aktami do 60 minut.

Osoby umówione w Czytelni Akt Sądu zobowiązane są do stawienia się w budynku Sądu maksymalnie 5 minut wcześniej.

W Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Świdnicy
interesanci obsługiwani są w godz. od 9.00 do 15.00,
z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30,
z zachowaniem reguł bezpieczeństwa

(zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku).

Biuro Podawcze Sądu wyłącznie przyjmuje korespondencję.

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w budynku Sądu w celu złożenia korespondencji w Biurze Podawczym do 1 osoby.

W Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani są:

– w poniedziałek od godz. 8.00 do godz.18.00,
z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30,  
z zachowaniem reguł bezpieczeństwa,

z tym, że obsługa interesantów w godz. od 15.00 do 18.00
odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie.
Informacje udzielane będą za pośrednictwem numeru telefonu: 74/85 18 459;
od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
z wyłączeniem przerwy technicznej od godz. 11.00 do 11.30,
z zachowaniem reguł bezpieczeństwa.

Reguły bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku.

Kontakt z Biurem Podawczym i Ekspozyturą Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy:

tel. +48 74 85 18 459
e-mail: Vkw@swidnica.sr.gov.pl

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w budynku Sądu w celu złożenia korespondencji i uzyskania informacji w Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych do 1 osoby.

Zaleca się interesantom składanie korespondencji kierowanej do Sądu Rejonowego w Świdnicy za pośrednictwem skrzynki podawczej, umieszczonej przed wejściem do budynku Sądu, która będzie regularnie opróżniana przez pracownika Sądu. Aby uzyskać potwierdzenie złożenia korespondencji, na kopercie lub w nagłówku pisma, należy podać adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane potwierdzenie wpływu. Brak wskazania adresu poczty elektronicznej, na kopercie lub w nagłówku pisma, będzie jednoznaczny z rezygnacją otrzymania potwierdzenia złożenia korespondencji.

(Skrzynka podawcza umieszczana jest przed wejściem do budynku Sądu
w poniedziałki w godz. od 7.30 do 18.00,
od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30)

W przypadku niemożności wejścia na teren budynku Sądu Rejonowego
w Świdnicy z uwagi na wprowadzone ograniczenia liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Biurze obsługi Interesantów, Biurze Podawczym i Biurze Podawczym i Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, należy oczekiwać na wejście do budynku Sądu z zachowaniem między interesantami odstępów 2-metrowych. Obowiązuje jedna kolejka.

Historia ostatnich zmian:

  • 13 listopada 2020 o 07:31:32 przez Patryk Oskwarek
  • 12 listopada 2020 o 14:38:34 przez Patryk Oskwarek
  • 12 listopada 2020 o 14:35:47 przez Patryk Oskwarek