KOMUNIKAT – ograniczenia w obsłudze interesantów w Sądzie Rejonowym w Świdnicy

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Zarządzeniem Nr 0210-8/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 12 marca 2020r., wstrzymuje się osobiste przyjmowanie interesantów przez Prezesa (Wiceprezesa) Sądu, Dyrektora Sądu, Przewodniczących (Zastępców Przewodniczących) Wydziałów, Kierowników (Zastępców Kierowników) Sekretariatów, Kierowników Zespołów Kuratorskich, Sekcji i Oddziałów od dnia 12 marca 2020r. do odwołania.

Wnioski i skargi administracyjne należy składać pisemne lub drogą mailową.

Wstrzymuje się funkcjonowanie Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy od dnia 12 marca 2020r. do odwołania.

Przyjęcia i obsługa interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów odbywa się tylko w sprawach pilnych.
Biuro Obsługi Interesantów załatwia sprawę w ww. zakresie i nie kieruje interesantów do sekretariatów wydziałów.

Biuro Podawcze Sądu oraz Biuro Podawcze i Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, wyłącznie przyjmuje korespondencję.

Ustala się godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Świdnicy i godziny przyjęć interesantów, w poniedziałki, od dnia 16 marca 2020r. do odwołania, od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Prosimy także, aby wszelkie płatności na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy dokonywać w sposób elektroniczny.

Dodatkowo do odwołania wstrzymano dyżury mediatora w Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

Ponadto uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki oraz o ewentualne zasięganie informacji drogą telefoniczną lub mailową.

Historia ostatnich zmian:

  • 18 marca 2020 o 12:49:31 przez Patryk Oskwarek
  • 13 marca 2020 o 12:32:29 przez Radosław Zawada
  • 13 marca 2020 o 12:31:50 przez Radosław Zawada