KOMORNICY DZIAŁAJĄCY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŚWIDNICYMartin Bożkow

Kancelaria Komornicza nr I w Świdnicy

ul. Komunardów 4/1
58-100 Świdnica

tel./fax +48 74 85 36 126
tel. +48 74 85 36 127
swidnica3@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów:

środa 10:00-14:00


Ida Piecuch

Kancelaria Komornicza nr II w Świdnicy

ul. Żeromskiego 40/2
58-100 Świdnica

 tel./fax (74) 850 13 95
e-mail: swidnica.piecuch@komornik.pl
 www.komornik-swidnica.pl

Przyjmowanie interesantów:

środa 10:00-15:00

Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Idy Piecuch zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Jolanta Płaza

Kancelaria Komornicza nr III w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 14A/2
58-100 Świdnica

tel. +48 74 85 36 188
fax +48 74 85 20 876
swidnica1@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek, czwartek 10:00-13:00

Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanty Płazy zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Krzysztof Rogowski

Kancelaria Komornicza nr IV w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 29/7
58-100 Świdnica

tel. (74) 853 74 28
swidnica.rogowski@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek: 9:00 – 13:00

Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Krzysztofa Rogowskiego zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza nr V w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 14A/3
58-100 Świdnica

tel. +48 74 85 20 886
fax +48 74 85 36 148
kancelaria@komornik.swidnica.pl

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek, czwartek 9:00-13:00

Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018r. przydzielono akta spraw czynnych pozostałych z likwidacji Kancelarii po Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wojciechu Suszyckim do dalszego prowadzenia Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksandrowi Suszyckiemu.

Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksandra Suszyckiego zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Paweł Tyliszczak

Kancelaria Komornicza nr VI w Świdnicy

ul. Trybunalska 11 – 13 lok. 25
58-100 Świdnica

tel./fax (74) 637 90 24
kancelaria@komornikwswidnicy.pl

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 12:00-15:00

Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Pawła Tyliszczaka zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Małgorzata Walas

Kancelaria Komornicza nr VII w Świdnicy

Pl. Św. Małgorzaty 1-2
58-100 Świdnica

tel. (74) 647 31 60
fax (74) 647 31 61
swidnica.walas@komornik.pl

Przyjmowanie interesantów:

wtorek 11:00-15:00

Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Małgorzaty Walas zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

Historia ostatnich zmian:

  • 8 listopada 2019 o 13:48:26 przez Radosław Zawada
  • 29 sierpnia 2019 o 14:49:52 przez Piotr Kunas