KOMORNICY DZIAŁAJĄCY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŚWIDNICYGrażyna Moszyńska – Zaremba

Kancelaria Komornicza nr I w Świdnicy

ul. Komunardów 4/1
58-100 Świdnica

tel./fax +48 74 85 36 126
tel. +48 74 85 36 127
swidnica3@komornik.pl

konto: PKO BP S.A. Centrala Świdnica 77 1020 5138 0000 9202 0077 2954

Przyjmowanie interesantów:

wtorek 10:00-13:00
czwartek 10:00-15:00

Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2018r. wyznaczono Aleksandrę Struzik Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Zastępcą Grażyny Moszyńskiej-Zaręby Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Zastępstwo obowiązuje od 18 sierpnia 2018r. do dnia objęcia kancelarii przez powołanego komornika lub do czasu przeprowadzenia likwidacji kancelarii zastępowanego komornika.

Sąd Rejonowego w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Grażyny Moszyńskiej – Zaremby Zastępcy Aleksandry Struzik zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Ida Piecuch

Kancelaria Komornicza nr II w Świdnicy

ul. Żeromskiego 40/2
58-100 Świdnica

 tel./fax (74) 850 13 95
e-mail: swidnica.piecuch@komornik.pl
 www.komornik-swidnica.pl

konto: PKO BP S.A. Oddział I w Wałbrzychu Nr konta: 90 1020 5095 0000 5102 0140 8962

Godziny urzędowania Kancelarii:

od poniedziałku do piątku 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów:

środa 10:00-15:00


Jolanta Płaza

Kancelaria Komornicza nr III w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 14A/2
58-100 Świdnica

tel. +48 74 85 36 188
fax +48 74 85 20 876
swidnica1@komornik.pl

konto: PKO BP O/Świdnica 18 1020 5138 0000 9502 0058 0548

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek, czwartek 10:00-13:00

Sąd Rejonowego w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanty Płazy zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Krzysztof Rogowski

Kancelaria Komornicza nr IV w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 29/7
58-100 Świdnica

tel. (74) 853 74 28
swidnica.rogowski@komornik.pl

konto: PKO BP S.A. 28 1020 5095 0000 5602 0118 6345

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek: 9:00 – 13:00


Aleksander Suszycki

Kancelaria Komornicza nr V w Świdnicy

ul. Wałbrzyska 14A/3
58-100 Świdnica

tel. +48 74 85 20 886
fax +48 74 85 36 148
kancelaria@komornik.swidnica.pl

konto: BZ WBK S.A. II O/Świdnica 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek, czwartek 9:00-13:00

Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018r. przydzielono akta spraw czynnych pozostałych z likwidacji Kancelarii po Komorniku Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Wojciechu Suszyckim do dalszego prowadzenia Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksandrowi Suszyckiemu.

Sąd Rejonowego w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksandra Suszyckiego zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.


Paweł Tyliszczak

Kancelaria Komornicza nr VI w Świdnicy

ul. Trybunalska 11 – 13 lok. 25
58-100 Świdnica

tel./fax (74) 637 90 24
kancelaria@komornikwswidnicy.pl

konto: BGŻ 66 2030 0045 1110 0000 0427 2640

Godziny urzędowania Kancelarii:

od poniedziałku do piątku 8:00-16:00

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 12:00-15:00


Małgorzata Walas

Kancelaria Komornicza nr VII w Świdnicy

Pl. Św. Małgorzaty 1-2
58-100 Świdnica

tel. (74) 647 31 60
fax (74) 647 31 61
swidnica.walas@komornik.pl

konto: PKO Oddział I w Wałbrzychu Nr konta: 21 1020 5095 0000 5302 0158 5579

 Godziny urzędowania Kancelarii:

od poniedziałku do piątku 8:00-16:00

Przyjmowanie interesantów:

wtorek 11:00-15:00

Historia ostatnich zmian:

  • 6 maja 2019 o 12:54:19 przez Mirosław Chęcik
  • 15 kwietnia 2019 o 09:03:00 przez Mirosław Chęcik
  • 6 marca 2019 o 11:39:23 przez Mirosław Chęcik