Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0212-12/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 24 lipca 2019r. z dniem 1 sierpnia 2019r. likwidacji ulega kasa Sądu.

Od dnia 1 sierpnia 2019r. obsługę kasową na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy będzie realizował usługodawca zewnętrzny, tj. Monetia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

Miejscem świadczenia usługi będzie Punkt Obsługi Kasowej usytuowany w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, ul. L. Okulickiego 2-4 (parter) i oznaczony szyldem „Punkt Obsługi Kasowej”.

W Punkcie Obsługi Kasowej przyjmowane będą wpłaty gotówkowe w sprawach dotyczących postępowań sądowych oraz realizowana będzie sprzedaż znaków opłaty sądowej w postaci e-znaków.

Punkt Obsługi Kasowej będzie czynny:

  • w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00, z przerwą od godz. 11.00 do godz. 11.15,
  • we wtorek-piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00, z przerwą od godz. 11.00 do godz. 11.15., z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Historia ostatnich zmian:

  • 29 lipca 2019 o 10:28:45 przez Piotr Kunas