II WYDZIAŁ KARNY

ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pokój 324 (II piętro)


Przewodniczący Wydziału

SSR Kamila Firko

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Justyna Gawin-Kwiatek

Przyjmowanie interesantów:

czwartek 12:30-14:30
pokój 324 (II piętro)

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem Sekretariatu Wydziału.


Sekretariat Wydziału

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Beata Szkudlarek

tel. +48 74 85 18 473
fax +48 74 85 18 492
IIkarny@swidnica.sr.gov.pl
pokój 324 (II piętro)

Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów.
Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.
Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460
Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110 partertel. + 48 74 85 18 479
Biuro Podawczepokój 114-115 partertel. + 48 74 85 18 400

Właściwość rzeczowa

W Wydziale II Karnym rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do M.
W Wydziale Karnym wydawane są zgody/zezwolenia na widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi (pokój B-100, I piętro) po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o widzenie.

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego obejmuje:

  • miasta: Świdnica i Świebodzice;
  • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica i Żarów.

Historia ostatnich zmian:

  • 4 października 2019 o 14:30:30 przez Piotr Kunas
  • 4 października 2019 o 14:30:30 przez Piotr Kunas
  • 4 października 2019 o 14:30:08 przez Piotr Kunas