Uprzejmie informujemy, że kuratorzy z I, II, III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej będą nieobecni w siedzibie sądu w dniu 07.10.2020r.z powodu  oddelegowania na szkolenie.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 416 (III piętro)


Kierownik Zespołu

Maciej Więcek

tel. +48 74 85 18 431
pokój 413 (III piętro)

dni dyżurów w Sądzie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00-15:00


Sekretariat

tel. +48 74 85 18 432
fax +48 74 85 18 444
pokój 416 (III piętro)


Data aktualizacji tabeli: 17 września 2019 12:01
Autor zmiany: Radosław Zawada


Kuratorzy ds. Rodzinnych i Nieletnich - I Zespół

Imię i nazwisko Kuratora ZawodowegoPokójNumer telefonuDni dyżuru
Berkowicz Mirosława421+48 74 85 18 404wtorek, czwartek
Ciachowska-Bieszczad Beata417+48 74 85 18 436poniedziałek, środa
Faruń Krystyna414+48 74 85 18 433wtorek, czwartek
Janulewicz Edyta414+48 74 85 18 433poniedziałek, środa
Majka Sylwia417+48 74 85 18 436wtorek, czwartek
Młodzik Agnieszka417+48 74 85 18 436wtorek, piątek
Pietruszka Estera414+48 74 85 18 433środa, piątek
Pietrzak Beata421+48 74 85 18 404środa, piątek
Wasielewska Malwina417+48 74 85 18 436poniedziałek, środa
Więcek Maciej413+48 74 85 18 431poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
Zięta Tomira414+48 74 85 18 433poniedziałek, czwartek
Kuratorzy pełnią dyżury w wyznaczonych dniach tygodnia. Informacja o dniach pełnienia dyżurów: tel. +48 74 85 18 432


Właściwość rzeczowa

Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (DZ.U.2014.795-t.j. z poźn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U.2014.989- t.j.).

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu.

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w szczególności:

  • sprawują nadzory w sprawach opiekuńczych gdzie rodzice maja ograniczoną władzę rodzicielską, nadzory nad nieletnimi oraz nadzory nad uczestnikami zobowiązanymi do przymusowego leczenia odwykowego;
  • przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecane przez Sądy;
  • współpracują z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji podopiecznych.

Właściwość miejscowa

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje swą właściwością:

  • miasta: Świdnica, Świebodzice, Strzegom;
  • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śl., Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów.

Historia ostatnich zmian:

  • 26 listopada 2020 o 09:03:15 przez Radosław Zawada
  • 6 października 2020 o 12:05:40 przez Patryk Oskwarek