I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 226 (I piętro)


Przewodniczący Wydziału

SSR Wojciech Zatorski

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSR Małgorzata Budziszyn-Sajdak

Przyjmowanie interesantów:

czwartek 12:30-14:30
pokój 213/1 (I piętro)

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Sekretariat Wydziału

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Mariola Stodulska

tel. +48 74 85 18 403
fax +48 74 85 18 451
Icywilny@swidnica.sr.gov.pl
pokój 226 (I piętro)

Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów.
Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.
Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460
Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110 partertel. + 48 74 85 18 479
Biuro Podawczepokój 114-115 partertel. + 48 74 85 18 400

Właściwość rzeczowa

W I Wydziale Cywilnym rozpoznawane są m. in. sprawy o:

  • o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego) podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym (w szczególności: o zapłatę, o eksmisję, o odszkodowanie,
  • o ustalenie – np. wstąpienie w stosunek najmu, o wydanie – np. lokalu lub rzeczy)
    sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej bądź po separacji, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu o podział do korzystania i inne nieprocesowe ) w zakresie właściwości miejscowej i funkcjonalnej Wydziału.

Właściwość miejscowa

I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje swą właściwością:

  • miasta: Świdnica, Świebodzice, Strzegom;
  • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów.

Historia ostatnich zmian:

  • 4 października 2019 o 14:11:46 przez Radosław Zawada
  • 4 października 2019 o 14:11:46 przez Radosław Zawada
  • 29 stycznia 2018 o 13:47:43 przez Mirosław Chęcik