UWAGA
Do odwołania wstrzymano dyżury mediatora
w Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

SĄD REJONOWY W ŚWIDNICY

ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pokój 402 (III piętro)

zaprasza w każdy:
wtorek 9:00-14:00
czwartek 12:00-14:00

do skorzystania z możliwości bezpłatnej porady informacyjnej dotyczącej MEDIACJI.

Dyżury pełni mediator Pan Wojciech Orłowski.

Dyżury mają charakter wyłącznie informacyjny. Ewentualne sprawy, które trafią do mediatora w czasie pełnionego dyżuru będą prowadzone w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33 (Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów).

Osobom zainteresowanym zostanie przekazana niezbędna wiedza do podjęcia decyzji o skorzystaniu z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego a w szczególności jakie korzyści daje mediacja i w jakiej formie przebiega.

Mediacja – to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Przykładowe sprawy:

 • sprawy o zapłatę,
 • o alimenty (również zmiana wysokości),
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy pracownicze,
 • rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
 • podział majątku dorobkowego,
 • dział spadku,
 • sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Historia ostatnich zmian:

 • 15 grudnia 2020 o 09:41:11 przez Patryk Oskwarek
 • 13 marca 2020 o 13:52:34 przez Radosław Zawada
 • 13 marca 2020 o 12:40:27 przez Radosław Zawada