Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy

Jolanta Godlewska

ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pokój nr 301 – II piętro

tel. 74 851 84 54
fax 74 851 84 66
sekretariat@swidnica.sr.gov.pl

przyjmowanie interesantów:

wtorek i czwartek w godzinach 9:00 – 13:00


Dyrektor sądu:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu; wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  2. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów sądowych oraz asystentów sędziów,
  3. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów – w wydziałach sądu i kuratorów sądowych – w zespołach kuratorskiej służby sądowej,
  4. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Historia ostatnich zmian:

  • 16 grudnia 2020 o 14:35:11 przez Patryk Oskwarek
  • 1 lutego 2018 o 08:16:30 przez Mirosław Chęcik
  • 29 stycznia 2018 o 12:53:17 przez Mirosław Chęcik