Koordynator do spraw dostępności  Monika Molenda ul. L. Okulickiego 2-458-100 Świdnica tel. 74 851 84 54 monika.molenda@swidnica.sr.gov.pl Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności: wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Świdnicy, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Świdnicy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Czytaj więcej →