VI WYDZIAŁ KARNY ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 324 (II piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Małgorzata Świderska Zastępca Przewodniczącego Wydziału         SSR Maria Ćwik-Kulczycka Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 307 (II piętro) Kierownik Sekretariatu Wydziału p.o. Dominika Iwachów tel. +48 74 85 18 473 fax +48 74 85 18 492 VIkarny@swidnica.sr.gov.pl pokój 324 (II piętro) Właściwość rzeczowa W Wydziale Karnym rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od N do Ż. W Wydziale Karnym wydawane są zgody/zezwolenia na widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi (pokój 210, ICzytaj więcej →

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 104 (parter) Przewodniczący Wydziału St. Referendarz Sądowy mgr Katarzyna Pawlaczyk Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 103 (parter) Kierownik Sekretariatu Wydziału Adriana Śliwa tel. +48 74 85 18 458 Vkw@swidnica.sr.gov.pl pokój 104 (parter) BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459 pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych WYDAWANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459 pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są m. in. sprawy dotyczące: zakładanie i prowadzenieCzytaj więcej →

IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 210 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Magdalena Piątkowska Przyjmowanie interesantów: czwartek – 12:30 – 14:30 pokój 201 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem Sekretariatu Wydziału. Sekretariat Wydział Kierownik Sekretariatu Wydziału Katarzyna Zych tel. +48 74 85 18 423 tel./fax +48 74 85 18 422 IVpracy@swidnica.sr.gov.pl pokój 210 (I piętro) Właściwość rzeczowa Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy: o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, o ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,Czytaj więcej →

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 430 (III piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Barłomiej Pawlik Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Agata Wysocka – Zatorska Przyjmowanie interesantów: czwartek od 12:30 do 14:30 pokój 429 (III piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem Sekretariatu Wydziału. Sekretariat Wydziału Kierownik Sekretariatu Wydziału Agnieszka Wolak tel. +48 74 85 18 425 fax+48 74 85 18 449 IIIrodzinny@swidnica.sr.gov.pl pokój 430 (III piętro) Właściwość rzeczowa W Wydziale Rodzinnym rozpoznawane są m. in. sprawy: W postępowaniu procesowym: ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,Czytaj więcej →

II WYDZIAŁ KARNY ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 324 (II piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Kamila Firko Zastępca Przewodniczącego Wydziału Justyna Gawin-Kwiatek Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 324 (II piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem Sekretariatu Wydziału. Sekretariat Wydziału Kierownik Sekretariatu Wydziału Beata Szkudlarek tel. +48 74 85 18 473 fax +48 74 85 18 492 IIkarny@swidnica.sr.gov.pl pokój 324 (II piętro) Właściwość rzeczowa W Wydziale II Karnym rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do M. W Wydziale Karnym wydawaneCzytaj więcej →

I WYDZIAŁ CYWILNY ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 226 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Wojciech Zatorski Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Małgorzata Budziszyn-Sajdak Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 213/1 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat Wydziału Kierownik Sekretariatu Wydziału Mariola Stodulska tel. +48 74 85 18 403 fax +48 74 85 18 451 Icywilny@swidnica.sr.gov.pl pokój 226 (I piętro) Właściwość rzeczowa W I Wydziale Cywilnym rozpoznawane są m. in. sprawy o: o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwościCzytaj więcej →