VI WYDZIAŁ KARNY ul. L. Okulickiego 2-458-100 Świdnicapokój 203 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Małgorzata Świderska Zastępca Przewodniczącego Wydziału         SSR Maria Ćwik-Kulczycka Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30pokój 201 (I piętro) Kierownik sekretariatu wydziału Bogumiła Matras tel. +48 74 85 18 473 fax +48 74 85 18 492 VIkarny@swidnica.sr.gov.pl pokój 210 (I piętro)   Właściwość rzeczowa W Wydziale Karnym rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od N do Ż. W Wydziale Karnym wydawane są zgody/zezwolenia na widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi (pokój 210, I piętro) po wcześniejszymCzytaj więcej →

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH ul. L. Okulickiego 2-458-105 Świdnicapokój 104 (parter) Przewodniczący Wydziału St. Referendarz Sądowy mgr Katarzyna Pawlaczyk Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30pokój 103 (parter) Kierownik sekretariatu wydziału Adriana Śliwa tel. +48 74 85 18 458 Vkw@swidnica.sr.gov.pl pokój 104 (parter) BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00wtorek – piątek 8:00-15:00 Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg WieczystychWYDAWANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00wtorek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są m. in. sprawy dotyczące: zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwościCzytaj więcej →

IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ul. L. Okulickiego 2-458-105 Świdnicapokój 324 (II piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Magdalena Piątkowska Przyjmowanie interesantów: czwartek – 12:30 – 14:30pokój 310 (II piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydział Kierownik sekretariatu Wydziału Katarzyna Zych tel. +48 74 85 18 423 tel./fax +48 74 85 18 422 IVpracy@swidnica.sr.gov.pl pokój 324 (II piętro)   Właściwość rzeczowa Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy: o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, o ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy, o roszczenia zCzytaj więcej →

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 430 (III piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Barłomiej Pawlik Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Agata Wysocka – Zatorska Przyjmowanie interesantów: czwartek od 12:30 do 14:30 pokój 429 (III piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu wydziału Agnieszka Wolak tel. +48 74 85 18 425 fax+48 74 85 18 449 IIIrodzinny@swidnica.sr.gov.pl pokój 430 (III piętro) Właściwość rzeczowa W Wydziale Rodzinnym rozpoznawane są m. in. sprawy: W postępowaniu procesowym: ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,Czytaj więcej →

II WYDZIAŁ KARNY Pl. Grunwaldzki 1458-100 Świdnicapokój B-111 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Kamila Firko Zastępca Przewodniczącego Wydziału Justyna Gawin-Kwiatek Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30pokój B-101 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu Wydziału Beata Szkudlarek tel. +48 74 85 18 212 fax +48 74 85 18 347 IIkarny@swidnica.sr.gov.pl pokój B-111 (I piętro)   Właściwość rzeczowa W Wydziale II Karnym rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do M.W Wydziale Karnym wydawane są zgody/zezwolenia na widzeniaCzytaj więcej →

I WYDZIAŁ CYWILNY ul. L. Okulickiego 2-458-105 Świdnicapokój 226 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Wojciech Zatorski Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Małgorzata Budziszyn-Sajdak Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30pokój 213/1 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu wydziału Mariola Stodulska tel. +48 74 85 18 403 fax +48 74 85 18 451 Icywilny@swidnica.sr.gov.pl pokój 226 (I piętro)   Właściwość rzeczowa W I Wydziale Cywilnym rozpoznawane są m. in. sprawy o: o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł (z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym i spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowychCzytaj więcej →