Wiceprezes SSR Bartłomiej Pawlik Sekretariat Prezesa ul. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pok. 306 – II piętro tel: 74 851 84 35 fax: 74 851 84 66 srs@swidnica.sr.gov.pl W sprawach skarg i wniosków Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów: w czwartki od godz.12.30 do godz.14.30 Na spotkanie z Wiceprezesem Sądu zainteresowane strony mogą umówić się wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu, osobiście lub telefonicznie.Czytaj więcej →

Prezes SSR Wojciech Zatorski Sekretariat Prezesa  ul. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pok. 306 – II piętro  tel: 74 851 84 35 fax: 74 851 84 66 srs@swidnica.sr.gov.pl W sprawach skarg i wniosków Prezes Sądu przyjmuje interesantów: w czwartki od godz.12.00 do godz. 14.00   Na spotkanie z Prezesem Sądu zainteresowane strony mogą umówić się wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu, osobiście lub telefonicznie. W uzasadnionych przypadkach w pozostałe dni tygodnia, Prezes Sądu przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Organem Sądu Rejonowego jest Prezes, który m. in. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu. Prezes jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzyCzytaj więcej →

Sąd Rejonowy w Świdnicy jest jednostką budżetową. NIP: 884-11-58-962 REGON: 000325305 Działa na podstawie: Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062- t. j. z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późn. zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 z późn. zm.). Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje: miasta: Świdnica, Świebodzice; gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śl., Marcinowice, Strzegom,Czytaj więcej →