BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW Kierownik BOI Barbara Ciachowska ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 460 boi@swidnica.sr.gov.pl Przyjmuje interesantów: poniedziałek 7:30-18:00 wtorek – piątek 7:30-15:30 BIURO PODAWCZE ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 115 (parter) tel. +48 74 85 18 400 fax +48 74 85 34 098 Przyjmuje interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 (od godz. 15:30 przyjmowanie interesantów w pokoju 110) wtorek – piątek 8:00-15:00 Biuro nie udziela porad prawnych, pełni jedynie rolę informacyjną. CZYTELNIA AKT Danuta Perucka – Czajkowska ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 479 Uprzejmie informujemy, że w budynku SąduCzytaj więcej →

ODDZIAŁ FINANSOWY ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 121 (parter) Kasa: Ewa Błaszczykowska tel./fax +48 74 85 18 462 pokój 113 (parter) Kasa czynna jest w: poniedziałek 8:00-18:00 przerwa 11:00-11:30 wtorek – piątek 8:00-15:00 przerwa 11:00-11:30 Główny Księgowy Edyta Paluch tel./fax +48 74 85 18 464 pokój 122 (parter) Oddział Finansowy – Księgowość Karolina Kuc – Zastępca Głównego Księgowego Katarzyna Kasprzyk – Księgowy tel. +48 74 85 18 463 pokój 121 (parter) Kierownik Oddziału Finansowego  Główny Księgowy Edyta Paluch tel./fax +48 74 85 18 464 pokój 122 (parter)Czytaj więcej →

SEKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 308 (II piętro) tel. +48 74 85 18 482 Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych SSR Paweł Walkiewicz Kierownik Sekretariatu Danuta Sowa tel. +48 74 85 18 493 danuta.sowa@swidnica.sr.gov.pl pokój nr 311 (II piętro) Właściwość rzeczowa Sekcja Windykacji Należności Sądowych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi sprawy związane z realizacją prawomocnie orzeczonych w tutejszym Sądzie należności sądowych grzywien i kosztów sądowych. Rozpoznaje wnioski o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu spłaty i umorzenie. Należności można wpłacać bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego przy ul. Okulickiego 2-4 w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00 z przerwą 11:00-11:30, wtorek – piątek 8:00-15:00Czytaj więcej →