SEKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH pl. Grunwaldzki 14 58-100 Świdnica pokój nr B113 (I piętro) tel. +48 74 85 18 211 Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych SSR Paweł Walkiewicz Kierownik Sekretariatu Paulina Zawada tel. +48 74 85 18 297 paulina.zawada@swidnica.sr.gov.pl pokój nr B112 (I piętro) Właściwość rzeczowa Sekcja Windykacji Należności Sądowych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi sprawy związane z realizacją prawomocnie orzeczonych w tutejszym Sądzie należności sądowych grzywien i kosztów sądowych. Rozpoznaje wnioski o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu spłaty i umorzenie. Należności można wpłacać bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego przy ul. Okulickiego 2-4 w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00 z przerwą 11:00-11:30, wtorek – piątek 8:00-15:00Czytaj więcej →

ODDZIAŁ FINANSOWY Pl. Grunwaldzki 1458-100 Świdnicapokój B101 (I piętro) Główny Księgowy i Kierownik Oddziału Finansowego Edyta Paluch tel./fax +48 74 85 18 209pokój B101 (I piętro) Oddział Finansowy – Księgowość Karolina Kuc – Zastępca Głównego Księgowego tel. +48 74 85 18 279pokój B100 (I piętro)Czytaj więcej →

UWAGA: ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW KOMUNIKAT Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy – obsługa interesantów w Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biurze Podawczym, Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych, Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy od dnia 16 listopada 2020r. Treść komunikatu można przeczytać tutaj. BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW Kierownik BOI Barbara Ciachowska ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 460 boi@swidnica.sr.gov.pl Przyjmuje interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 (15:00-18:00 obsługa wyłącznie telefoniczna) wtorek – piątek 8:00-15:00 Przerwa techniczna w godz. 11:00-11:30! BIURO PODAWCZE ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 115 (parter) tel. +48 74 85 18 400 faxCzytaj więcej →