Sąd Rejonowy w Świdnicy jest jednostką budżetową. NIP: 884-11-58-962 REGON: 000325305 Działa na podstawie: Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062- t. j. z poźn. zm.), Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późn. zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 z późn. zm.). Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje: miasta: Świdnica, Świebodzice; gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śl., Marcinowice, Strzegom,Czytaj więcej →

UWAGA: ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW KOMUNIKAT Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy – obsługa interesantów w Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biurze Podawczym, Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych, Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy od dnia 16 listopada 2020r. Treść komunikatu można przeczytać tutaj. BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW Kierownik BOI Barbara Ciachowska ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 460 boi@swidnica.sr.gov.pl Przyjmuje interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 (15:00-18:00 obsługa wyłącznie telefoniczna) wtorek – piątek 8:00-15:00 Przerwa techniczna w godz. 11:00-11:30! BIURO PODAWCZE ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 115 (parter) tel. +48 74 85 18 400 faxCzytaj więcej →

Uprzejmie informujemy, że kuratorzy z I, II, III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej będą nieobecni w siedzibie sądu w dniu 07.10.2020r.z powodu  oddelegowania na szkolenie. III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 415 (III piętro) Kierownik Zespołu Ewa Tarnowska tel. +48 74 85 18 490 pokój 412 (III piętro) dni dyżurów w Sądzie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 489 fax +48 74 85 18 491 pokój 415 (III piętro) Przed wizytą w sądzie (bez otrzymanego wezwania) konieczny jest wcześniejszy telefoniczny kontakt z kuratorem. Data aktualizacji tabeli: Autor zmiany: Właściwość rzeczowa KuratorskaCzytaj więcej →

Uprzejmie informujemy, że kuratorzy z I, II, III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej będą nieobecni w siedzibie sądu w dniu 07.10.2020r.z powodu  oddelegowania na szkolenie. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 416 (III piętro) Kierownik Zespołu Maciej Więcek tel. +48 74 85 18 431 pokój 413 (III piętro) dni dyżurów w Sądzie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 432 fax +48 74 85 18 444 pokój 416 (III piętro) Data aktualizacji tabeli: Autor zmiany: Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipcaCzytaj więcej →

Z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. 2015.1418), Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Świdnicy stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów, działającymi w strukturze organizacyjnej Sądu Okręgowego w Świdnicy. Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. 2015. 260) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy utworzone zostały Zespoły: I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – (dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Dzierżoniowie i Świdnicy) I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów ul. Łukowa 11 58-100 Świdnica tel./faxCzytaj więcej →

Uprzejmie informujemy, że kuratorzy z I, II, III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej będą nieobecni w siedzibie sądu w dniu 07.10.2020r.z powodu  oddelegowania na szkolenie. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 415 (III piętro) Kierownik Zespołu Joanna Karaszewska tel. +48 74 85 18 490 pokój 412 (III piętro) dni dyżurów w Sądzie: od poniedziałku do czwartku 9:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 489 fax +48 74 85 18 491 pokój 415 (III piętro) Data aktualizacji tabeli: Autor zmiany: Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowychCzytaj więcej →

Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy Jolanta Godlewska ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój nr 301 – II piętro tel. 74 851 84 54 fax 74 851 84 66 sekretariat@swidnica.sr.gov.pl przyjmowanie interesantów: wtorek i czwartek w godzinach 9:00 – 13:00 Dyrektor sądu: kieruje działalnością administracyjną sądu, polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu; wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych,Czytaj więcej →