Z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. 2015.1418), Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Świdnicy stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów, działającymi w strukturze organizacyjnej Sądu Okręgowego w Świdnicy. Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. 2015. 260) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy utworzone zostały Zespoły: I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – (dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Dzierżoniowie i Świdnicy) I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów ul. Łukowa 11 58-100 Świdnica tel./faxCzytaj więcej →

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 415 (III piętro) Kierownik Zespołu Ewa Tarnowska tel. +48 74 85 18 490 pokój 412 (III piętro) dni dyżurów w Sądzie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 489 fax +48 74 85 18 491 pokój 415 (III piętro) Data aktualizacji tabeli: Autor zmiany: Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (DZ.U.2014.795-t.j. z poźn. zm.); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez  kuratorów sądowych w sprawach karnychCzytaj więcej →

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW Kierownik BOI Barbara Ciachowska ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 460 boi@swidnica.sr.gov.pl Przyjmuje interesantów: poniedziałek 7:30-18:00 wtorek – piątek 7:30-15:30 BIURO PODAWCZE ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 115 (parter) tel. +48 74 85 18 400 fax +48 74 85 34 098 Przyjmuje interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 (od godz. 15:30 przyjmowanie interesantów w pokoju 110) wtorek – piątek 8:00-15:00 Biuro nie udziela porad prawnych, pełni jedynie rolę informacyjną. CZYTELNIA AKT Danuta Perucka – Czajkowska ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 479 Uprzejmie informujemy, że w budynku SąduCzytaj więcej →

ODDZIAŁ FINANSOWY Pl. Grunwaldzki 1458-100 Świdnicapokój B101 (I piętro) Główny Księgowy i Kierownik Oddziału Finansowego Edyta Paluch tel./fax +48 74 85 18 209pokój B101 (I piętro) Oddział Finansowy – Księgowość Karolina Kuc – Zastępca Głównego Księgowego tel. +48 74 85 18 279pokój B100 (I piętro)Czytaj więcej →

SEKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH pl. Grunwaldzki 14 58-100 Świdnica pokój nr B113 (I piętro) tel. +48 74 85 18 211 Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych SSR Paweł Walkiewicz Kierownik Sekretariatu Danuta Sowa tel. +48 74 85 18 297 danuta.sowa@swidnica.sr.gov.pl pokój nr B112 (I piętro) Właściwość rzeczowa Sekcja Windykacji Należności Sądowych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi sprawy związane z realizacją prawomocnie orzeczonych w tutejszym Sądzie należności sądowych grzywien i kosztów sądowych. Rozpoznaje wnioski o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu spłaty i umorzenie. Należności można wpłacać bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego przy ul. Okulickiego 2-4 w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00 z przerwą 11:00-11:30, wtorek – piątek 8:00-15:00Czytaj więcej →