Ochrona danych osobowych (RODO) Mając na uwadze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy: Administratorem Państwa danych osobowych  jest Sąd Rejonowy w Świdnicy z siedzibą: ul. Leopolda Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica Administrator wyznaczył w Sądzie Rejonowym w Świdnicy inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą e-maila: iod@swidnica.sr.gov.pl  Czytaj więcej →