GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY poniedziałek 7:30-18:00 wtorek – piątek 7:30-15:30 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 460 Przyjmuje interesantów: poniedziałek 7:30-18:00 wtorek – piątek 7:30-15:30 BIURO PODAWCZE ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 115 (parter) tel. +48 74 85 18 400 Przyjmuje interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 (od godz. 15:30 przyjmowanie interesantów w pokoju 110) wtorek – piątek 8:00-15:00 BIURO PODAWCZE V WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 105 (parter) tel. +48 74 85 18 459 Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg WieczystychCzytaj więcej →

Opłaty sądowe (w tym za wpisy do ksiąg wieczystych), grzywny wymierzone przez Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych należy wpłacać na konto dochodów Sądu Rejonowego w Świdnicy: NBP O/Okręgowy Wrocław 45 1010 1674 0053 9522 3100 0000 dla przelewów zagranicznych: IBAN – PL, KOD BIC (SWIFT) – NBPLPLPW Wszelkie zaliczki (np. na koszty sporządzenia opinii przez biegłych, na kuratorów procesowych, tłumaczy, zaliczki na koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie, jak również opłaty za wpis dokonany w rejestrze spadkowym w wysokości 5 zł) należy wpłacać na konto Sądu Rejonowego w Świdnicy: NBP O/Okręgowy Wrocław 82 1010 1674 0053 9513 9800 0000 dla przelewów zagranicznych: IBAN – PL,Czytaj więcej →

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz na stronie internetowej.  http://www.swidnica.so.gov.pl Lista udostępniana jest stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy Sądu. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy zawiera dane (imię, nazwisko, zakres) tylko tych biegłych, którzy wyrazili zgodę na publikację na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Świdnicy. Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (DZ.U.2005.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Jak zostać biegłym sądowym? Kwestie dotyczące biegłychCzytaj więcej →

KOMORNICY DZIAŁAJĄCY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŚWIDNICY Martin Bożkow Kancelaria Komornicza nr I w Świdnicy ul. Komunardów 4/1 58-100 Świdnica tel./fax +48 74 85 36 126 tel. +48 74 85 36 127 swidnica3@komornik.pl Przyjmowanie interesantów: środa 10:00-14:00 Ida Piecuch Kancelaria Komornicza nr II w Świdnicy ul. Żeromskiego 40/2 58-100 Świdnica  tel./fax (74) 850 13 95 e-mail: swidnica.piecuch@komornik.pl  www.komornik-swidnica.pl Przyjmowanie interesantów: środa 10:00-15:00 Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Idy Piecuch zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru. Jolanta PłazaCzytaj więcej →

Warunki, tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1222 – t. j. z późn. zm.).Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (odnośnik poniżej).  Czytaj więcej →

PUNKTY, W KTÓRYCH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej ul. Kościelna 10 58-100 Świdnica Punkt udziela porad prawnych i obywatelskich: w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 15:30 do 18:30 w czwartki, piątki i soboty od godz. 10:00 do 14:00 Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” przy podmiotach Gospodarczych i Stowarzyszeniach Powiatu Świdnickiego Pl. Grnuwaldzki 3 58-100 Świdnica Biuro udziela porad prawnych: w czwartki od godziny 15:00 Powiatowe Biuro Zarządu Regionu NSZZ Solidarność ul. Łukasińskiego 13 58-100 Świdnica tel. +48 74 640 26 96 W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych porady prawneCzytaj więcej →