Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Rejonowym w ŚwidnicyCzytaj więcej →

UWAGA: ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW KOMUNIKAT Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy – obsługa interesantów w Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, Biurze Podawczym, Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych, Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy od dnia 16 listopada 2020r. Treść komunikatu można przeczytać tutaj. GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY poniedziałek 7:30-18:00 wtorek – piątek 7:30-15:30 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 460 Przyjmuje interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 (15:00-18:00 obsługa wyłącznie telefoniczna) wtorek – piątek 8:00-15:00 Przerwa techniczna w godz. 11:00-11:30! BIURO PODAWCZE ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 115 (parter)Czytaj więcej →

Informacje ogólne: W Punkcie Obsługi Kasowej można uiścić gotówką wszelkie opłaty związane z toczącymi się przed Sądem Rejonowym w Świdnicy sprawami, a także zakupić znaki opłaty sądowej. Nie są przyjmowane wpłaty na konta sum depozytowych, istnieje możliwość ich dokonania jedynie za pośrednictwem innych placówek lub bezpośrednio na konto Sądu. Celem prawidłowego wniesienia opłaty w Punkcie Obsługi Kasowej należy przedłożyć wezwanie do dokonania wpłaty lub podać numer sprawy/numer księgi wieczystej, tytuł wpłaty, kwotę, imię i nazwisko oraz adres. Lokalizacja Punktu Obsługi Kasowej: Budynek Sądu Rejonowego w Świdnicy, ul. Okulickiego 2-4 (parter) Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek: 8:00-18:00 przerwa od 11.00 do 11.15 Wtorek – piątek 8:00-15:00 przerwaCzytaj więcej →

Opłaty sądowe (w tym za wpisy do ksiąg wieczystych), grzywny wymierzone przez Sąd Rejonowy w Świdnicy w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych należy wpłacać na konto dochodów Sądu Rejonowego w Świdnicy: NBP O/Okręgowy Wrocław 45 1010 1674 0053 9522 3100 0000 dla przelewów zagranicznych: IBAN – PL, KOD BIC (SWIFT) – NBPLPLPW Wszelkie zaliczki (np. na koszty sporządzenia opinii przez biegłych, na kuratorów procesowych, tłumaczy, zaliczki na koszty umieszczenia ogłoszeń w prasie, jak również opłaty za wpis dokonany w rejestrze spadkowym w wysokości 5 zł) należy wpłacać na konto Sądu Rejonowego w Świdnicy: NBP O/Okręgowy Wrocław 82 1010 1674 0053 9513 9800 0000 dla przelewów zagranicznych: IBAN – PL,Czytaj więcej →

Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz na stronie internetowej.  http://www.swidnica.so.gov.pl Lista udostępniana jest stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy Sądu. Lista biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy zawiera dane (imię, nazwisko, zakres) tylko tych biegłych, którzy wyrazili zgodę na publikację na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Świdnicy. Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (DZ.U.2005.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Jak zostać biegłym sądowym? Kwestie dotyczące biegłychCzytaj więcej →

KOMORNICY DZIAŁAJĄCY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŚWIDNICY Martin Bożkow Kancelaria Komornicza nr I w Świdnicy ul. Komunardów 4/1 58-100 Świdnica tel./fax +48 74 85 36 126 tel. +48 74 85 36 127 swidnica3@komornik.pl Przyjmowanie interesantów: środa 10:00-14:00 Sąd Rejonowy w Świdnicy, na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, informuje, że w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Martina Bożkow zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru. Ida Piecuch Kancelaria Komornicza nr II w Świdnicy ul. Żeromskiego 40/2 58-100 Świdnica  tel./fax (74) 850 13 95 e-mail: swidnica.piecuch@komornik.pl  www.komornik-swidnica.pl Przyjmowanie interesantów: środa 10:00-15:00 Sąd RejonowyCzytaj więcej →

Warunki, tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1222 – t. j. z późn. zm.).Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (odnośnik poniżej).  Czytaj więcej →

PUNKTY, W KTÓRYCH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY UDZIELANE SĄ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej ul. Kościelna 10 58-100 Świdnica Punkt udziela porad prawnych i obywatelskich: w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 15:30 do 18:30 w czwartki, piątki i soboty od godz. 10:00 do 14:00 Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „Solidarność” przy podmiotach Gospodarczych i Stowarzyszeniach Powiatu Świdnickiego Pl. Grnuwaldzki 3 58-100 Świdnica Biuro udziela porad prawnych: w czwartki od godziny 15:00 Powiatowe Biuro Zarządu Regionu NSZZ Solidarność ul. Łukasińskiego 13 58-100 Świdnica tel. +48 74 640 26 96 W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych porady prawneCzytaj więcej →