Przypięty

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt pod nazwą Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI), celem którego jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym. W Sądzie Rejonowym w Świdnicy wdrożono do stosowania standardy obsługi interesanta, katalogi usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowanymi i udostępnionymi przez Ministra Sprawiedliwości. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym to: sprawna obsługa interesanta oparta na nowoczesnych standardach, wykwalifikowana i profesjonalna kadra, jednolite wzory i formularze dla interesanta, ujednolicone katalogi usług z kartami usług sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, dokumenty udostępnione w sądach oraz na stronieCzytaj więcej →