ZARZĄDZENIE Nr 0210-28/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Świebodzicach przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.Czytaj więcej →