Przypięty

W budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Leopolda Okulickiego 2-4 może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W budynku Sądu nie mogą przebywać osoby które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W okresie stanu epidemii w Sądzie Rejonowym w Świdnicy rozpoznaje się wszystkie sprawy należące do właściwości sądów rejonowych (włącznie z prowadzeniem (jeśli to niezbędne) rozpraw i posiedzeń jawnych), przy jednoczesnym wyłączeniu z użytkowania części sal rozpraw i ograniczeniach ilości osób wzywanych oraz uczestniczących w rozprawach/posiedzeniach jawnych. Terminy rozpraw i posiedzeń jawnych wyznacza sięCzytaj więcej →

Przypięty

W Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicyinteresanci obsługiwani są w godz. od 8.00 do 15.00 od wtorku do piątku,a w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku). Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt. Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy:  tel. +48 74 85 18 460, e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy: – tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460,Czytaj więcej →

Przypięty

Zależnie od możliwości prowadzenia rozpraw/posiedzeń, z uwagi na ograniczenie w dostępie do sal rozpraw spełniających wymogi sanitarno- epidemiologiczne, decyzja o zmianie terminu rozpraw/posiedzeń wyznaczonych w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r. należy do sędziego referenta. Uprasza się wszystkie osoby, które otrzymały zawiadomienie lub wezwanie na rozprawę/posiedzenie wyznaczone w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 maja 2020r. w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, aby przed stawiennictwem w Sądzie upewniły się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy wyznaczona rozprawa/posiedzenie rzeczywiście się odbędzie. Niezależnie od powyższego, wykaz spraw, które w okresie od dnia 25 maja 2020r. do dnia 29 majaCzytaj więcej →

Przypięty

W okresie: 25-29 maja 2020r. w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicyinteresanci obsługiwani będą w godz. od 9.00 do 15.00z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku). Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt. Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy: -tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460, -e-mail: boi@swidnica.sr.gov.pl Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w Czytelni Akt do 1 osoby oraz ograniczenie czasowe dotyczące zapoznawania się z aktami określając jeCzytaj więcej →

Przypięty

Wobec uchylenia art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych Sąd Rejonowy w Świdnicy informuje, że obecnie nie obowiązuje już wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych.Czytaj więcej →

Przypięty

W okresie: 18-22 maja 2020r. w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy interesanci obsługiwani będą w godz. od 9.00 do 14.00 z uwzględnieniem przerw na dezynfekcję w ciągu dnia, z zachowaniem reguł bezpieczeństwa (zasłanianie ust i nosa, uprzednie zdezynfekowanie rąk żelem dezynfekującym zamontowanym na terenie budynku). Udostępnieniu do wglądu podlegają wyłącznie akta spraw pilnych. Wgląd do akt możliwy w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt. Wniosek o wgląd do akt powinien zawierać wykazanie przyczyn, dla których wgląd do akt jest konieczny. Kontakt z Czytelnią Akt Sądu Rejonowego w Świdnicy: – tel.: +48 74 85 18 479, +48 74 85 18 460, – e-mail:Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z wirusem SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy, Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, zarządził odwołanie rozpraw i posiedzeń oraz wstrzymanie ich wyznaczania w okresie od 18 maja 2020r. do 22 maja 2020r. (za wyjątkiem spraw pilnych). Wykaz spraw pilnych, w których terminy rozpraw i posiedzeń nie zostały odwołane zamieszczany i aktualizowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świdnicy.Czytaj więcej →