Przypięty

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i potrzebą podjęcia kolejnych działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2020r. A-0100-1/20, Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy, zarządził odwołanie rozpraw i posiedzeń oraz wstrzymanie ich wyznaczania w okresie od 1 maja 2020r. do 15 maja 2020r. (za wyjątkiem spraw pilnych). Wykaz spraw pilnych, w których terminy rozpraw i posiedzeń nie zostały odwołane zamieszczany i aktualizowany jest na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Świdnicy.Czytaj więcej →

Przypięty

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 568), mając na uwadze prawa i obowiązki stron/uczestników postępowań sądowych oraz aktualną sytuację epidemiczną, Sąd Rejonowy w Świdnicy przypomina, że ww. ustawa zawiesza bieg terminów procesowych i sądowych, wg. poniższych zasad: Art. 15zzs ww. ustawy: ust.1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: 1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 2) postępowaniach egzekucyjnych, 3) postępowaniach karnych, 4) postępowaniach karnych skarbowych, 5)Czytaj więcej →