Przypięty

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na podstawie § 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS. z 2019r. poz. 234) z dniem 1 grudnia 2019r. zniesiono II Wydział Karny w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Od dnia 1 grudnia 2019r. wszystkie sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu są rozpoznawane i należy kierować do Sądu Rejonowego w Świdnicy VI Wydziału Karnego. Wszystkie sprawy niezakończone do dnia 30 listopada 2019r. przez II Wydział Karny zostały przekazane do rozpoznania do VI Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Świdnicy.  Czytaj więcej →

Zarządzenie Nr 0211-27/2019 Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy na cały etat w Sądzie Rejonowym w Świdnicy na stanowisku stażysty. W związku z ogłoszonym konkursem na staż urzędniczy uprzejmie informujemy, iż po odbyciu stażu, który trwa 6 miesięcy stosunek pracy na stanowisko informatyka zostanie nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.Czytaj więcej →