Przypięty

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 0212-12/2019 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 24 lipca 2019r. z dniem 1 sierpnia 2019r. likwidacji ulega kasa Sądu. Od dnia 1 sierpnia 2019r. obsługę kasową na rzecz Sądu Rejonowego w Świdnicy będzie realizował usługodawca zewnętrzny, tj. Monetia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. Miejscem świadczenia usługi będzie Punkt Obsługi Kasowej usytuowany w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, ul. L. Okulickiego 2-4 (parter) i oznaczony szyldem „Punkt Obsługi Kasowej”. W Punkcie Obsługi Kasowej przyjmowane będą wpłaty gotówkowe w sprawach dotyczących postępowań sądowych oraz realizowana będzie sprzedaż znaków opłaty sądowej wCzytaj więcej →