Zarządzenie nr 29/2018 Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego. Treść zarządzenia oraz załączniki znajdują się poniżej. Aktualizacja: do załączników dodano sprostowanie dot. omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o konkursie. [16.11.2018]    Czytaj więcej →