Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informujemy, że w obiekcie Sądu Rejonowego w Świdnicy, przy pierwszym wejściu do budynku Sądu, zamontowana jest platforma przyschodowa ułatwiająca przemieszczenie się osoby niepełnosprawnej wyłącznie na parter obiektu.

Niezbędnej pomocy przy korzystaniu z platformy udzielają pracownicy Ochrony Sądu.

Budynek Sądu nie jest wyposażony w windy ani inne podjazdy.

W związku z powyższymi utrudnieniami, w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu, osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z Sekretariatem właściwego Wydziału lub z Biurem Obsługi Interesantów (dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Struktura organizacyjna”) informując, że osobą wezwaną jest osoba niepełnosprawna. Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw mieszczącą się na parterze Sądu.

Przypięty

„My niżej podpisani, obecni sędziowie Sądu Rejonowego w Świdnicy oświadczamy, że popieramy żądania urzędników sądów powszechnych w sprawie poprawy warunków ich pracy i płacy. Mamy świadomość, że właściwe funkcjonowanie sądów nie jest możliwe bez pracowników obsługujących pion orzeczniczy. Rozumiemy ich trudną sytuację i popieramy dążenia do zmian, które zapewnią pracownikom godne wynagrodzenia, adekwatne do wymaganych kwalifikacji i wysiłku wniesionego w wykonywanie obowiązków służbowych” SSR Maria Ćwik-Kulczycka SSR Aleksandra Czapla-Białobrzeska SSR Paweł Walkiewicz SSR Iwona Kowalik SSR Joanna Zaganiacz SSR Janusz Tarnowski SSR Kamila Firko SSR Agata Wysocka-Zatorska SSR Katarzyna Jamrozy-Szponik SSR Monika Pieczara SSR Justyna Gawin-Kwiatek SSR Małgorzata Świderska SSR Małgorzata Budziszyn-Sajdak SSR Marzena Rusin-GielniewskaCzytaj więcej →

Przypięty

Informacja o ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Treść informacji znajduje się w załączniku poniżej. Dodatkowo informujemy, że konkurs odbędzie się 14.12.2018 roku, o godzinie 10:00 w sali 320, II piętro.Czytaj więcej →

Przypięty

Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora Sądu Rejonowego w Świdnicy w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy na stanowisku protokolanta. UWAGA !!! W treści ogłoszenia nastąpiła pomyłka. Konkurs dotyczy etatu na staż urzędniczy, a nie jak napisano wcześniej umowy na zastępstwo. Treść poprawionego ogłoszenia można znaleźć w załączniku poniżej. Przepraszamy za pomyłkę.Czytaj więcej →

Przypięty

Uprzejmie informujemy, iż dla stron, uczestników postępowania i innych interesantów Sądu Rejonowego w Świdnicy przygotowano bezpłatne miejsca postojowe – według mapki poniżej. Zapraszamy do parkowania wyłącznie na zaznaczonym obszarze, również w bezpośredniej bliskości znajdujących się tam budynków.  Czytaj więcej →

Przypięty

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia. Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej. Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiająCzytaj więcej →

Sąd Rejonowy w Świdnicy Poszukuje osób chętnych do protokołowania na rozprawach i posiedzeniach w dniach 14-21 grudnia 2018. Proponujemy umowę-zlecenie, stawka 20 zł za 1 godzinę. Więcej informacji pod nr telefonu: 74 8518 480Czytaj więcej →