Spis inwentarza, I Ns 62/18

Sygnatura aktI Ns 62/18
SpadkodawcaStanisław Górajewski
RodzajPostanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza
Treść

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy I Wydział Cywilny pod sygn. akt  I Ns 62/18 wydał w dniu 4 czerwca 2018 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Górajewskim, numer PESEL 51010306055, zmarłym w dniu 14 września 2015r. w Wałbrzychu, ostatnio stale zamieszkałym w Stefanowicach 2, którego wykonanie zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

 
POUCZENIE:
Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (6381 § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

Historia ostatnich zmian:

Brak historii.