Sekcja Windykacji Należności Sądowych

SEKCJA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH

ul. L. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pokój 308 (II piętro)

tel. +48 74 85 18 482


Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych

SSR Maria Kruźlak


Kierownik Sekretariatu

Danuta Sowa

tel. +48 74 85 18 493
danuta.sowa@swidnica.sr.gov.pl
pokój nr 311 (II piętro)

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-15:00


Właściwość rzeczowa

Sekcja Windykacji Należności Sądowych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi sprawy związane z realizacją prawomocnie orzeczonych w tutejszym Sądzie należności sądowych grzywien i kosztów sądowych. Rozpoznaje wnioski o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu spłaty i umorzenie.

 • Należności można wpłacać bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego przy ul. Okulickiego 2-4 w godzinach 8.30-11.00 i od 11.30 do 14.30 lub przekazem na konto:
  45 1010 1674 0053 9522 3100 0000
  Podając numer sprawy do jakiej należność jest wpłacana.
 • W przypadku wpłat dokonywanych za granicą należy podawać kody:
  Swift/Iban: Pl NBPLPLPW
  NBP O /Okręgowy Wrocław
  45 1010 1674 0053 9522 3100 0000

Historia ostatnich zmian:

 • 25 sierpnia 2017 o 10:41:23 przez Mirosław Chęcik
 • 9 lutego 2017 o 10:03:27 przez Piotr Kunas