Prezes

Prezes

 SSR Arkadiusz Rodziewicz


Sekretariat Prezesa

 ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
pok. 306 – II piętro

 tel: 74 851 84 35
fax: 74 851 84 66
srs@swidnica.sr.gov.pl


W sprawach skarg i wniosków Prezes Sądu przyjmuje interesantów:

w czwartki od godz.12.00 do godz. 14.00

Na spotkanie z Prezesem Sądu zainteresowane strony mogą umówić się wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu, osobiście lub telefonicznie.

W uzasadnionych przypadkach w pozostałe dni tygodnia, Prezes Sądu przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Organem Sądu Rejonowego jest Prezes, który m. in. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu.
Prezes jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych danego sądu. Prezesa sądu zastępuje Wiceprezes.

Historia ostatnich zmian:

  • 22 listopada 2017 o 13:43:03 przez Mirosław Chęcik
  • 9 listopada 2017 o 13:15:31 przez Mirosław Chęcik