Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie

www.niebieskalinia.info

niebieskalinia@niebieskalinia.info


 W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, w tym w szczególności działania 4.2.4. Podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym województwie, poprzez utworzenie i aktualizację bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa oraz umieszczenie jej na stronach internetowych instytucji wojewódzkich i okręgowych, przedstawiamy Państwu Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa – aktualna wersja znajduje się na stronie:

Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Historia ostatnich zmian:

  • 12 lutego 2017 o 22:50:48 przez Piotr Kunas
  • 30 stycznia 2017 o 19:25:46 przez Piotr Kunas