Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/srswidnica/ftp/www/frontend/page/PageCenter.php5 on line 0 Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/srswidnica/ftp/www/frontend/page/LeftMenu.php5 on line 0 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/srswidnica/ftp/www/frontend/page/PageCenter.php5 on line 0 Deprecated: Function [obfuscated]() is deprecated in /home/srswidnica/ftp/www/frontend/page/PageCenter.php5 on line 0 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/srswidnica/ftp/www/frontend/page/PageCenter.php5 on line 0

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Struktura organizacyjna -› Wydziały -› IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Informacje
 
 
Oferty pracy
 
Ogłoszenia
 
Orzeczenia
 
Kontakt
 
e-wokanda wydziałowa
 
 
E-skrzynka podawcza
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 
Praktyki Studenckie
 
Skargi i wnioski
 
Środki poprawy efektywności energetycznej
 
Zamówienia publiczne
 
 
Ogłoszenia Wydziału Cywilnego i Karnego
 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

2009-04-01 | Ostatnia modyfikacja 2012-05-25 14:22:51
Opublikował: Mirosław Chęcik
Poleć znajomemu
drukuj
 
IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 323 i 324 (II piętro)

Przewodniczący Wydziału
SSR Magdalena Piątkowska
tel. +48 74 85 18 414
Przyjmowanie interesantów:
 • czwartek - 12:30 - 14:30
  pokój 310 (II piętro)

Kierownik sekretariatu Wydziału
Danuta Wawszczyk
tel. +48 7485 18 423
pokój 323 (II piętro)
Przyjmowanie interesantów:
  • poniedziałek 8:00-18:00
  • wtorek - piątek 8:00-15:00

  Sekretariat
  tel./fax +48 74 85 18 422
  pokój 324 (II piętro)

  Właściwość rzeczowa
  1. rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy:
   • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
   • o ustalenie stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między    nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
   • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
   • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
   • gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł ( wg stanu na 11.06.2010 r.)
  2. rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
   • zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, porodowego, pogrzebowego, rodzinnego, oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
   • świadczeń rehabilitacyjnych,
   • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
   • ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
   • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
   • wszczętych na skutek nie wydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie.

  Właściwość miejscowa
  1. do spraw z zakresu prawa pracy: obszar właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy;
   Zgodnie kodeksem postępowania cywilnego, powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone:
   • bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego (jest to sąd, w którego okręgu pozwany, będący osobą fizyczną - ma miejsce zamieszkania lub pobytu, a pozwany, niebędący osobą fizyczną - ma siedzibę ),
   • bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana,
   • bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
  2. do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych: obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu. Ząbkowicach Śl.,
   
   
  Kontakt
  ul. L. Okulickiego 2-4
  58-100 Świdnica

  Centrala telefoniczna
  tel. 074 851 84 00
  fax 074 853 40 98

  Punkt Informacyjny
  tel. 074 851 84 60

  Czytelnia akt
  tel. 074 851 84 79
   
   
   
  Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.