III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
(III piętro)


Kierownik Zespołu

Ewa Tarnowska

tel. +48 74 85 18 490
pokój 412 (III piętro)

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
9:00-15:00


Sekretariat

tel. +48 74 85 18 489
fax +48 74 85 18 491
pokój 415 III piętro

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek – piątek 8:00-15:00


Kuratorzy ds. Dorosłych - III zespół

Imię i nazwisko Kuratora ZawodowegoPokójNumer telefonuDni dyżuru
Bryg Mirosław405+48 74 85 18 487wtorki i czwartki
Dudzic Wojciech404+48 74 85 18 486wtorki i piątki
Jędrzejewska Violeta404+48 74 85 18 486środy i piątki
Jędrzejewski Grzegorz401+48 74 85 18 483wtorki i czwartki
8:30-14:30
Kwinta-Grodowska Edyta401+48 74 85 18 483wtorki i piątki
Michella Anita431+48 74 85 18 484środy i piątki
Stefańska-Broda Julitta431+48 74 85 18 484poniedziałki i środy
Świderski Marek401+48 74 85 18 483poniedziałki i środy
Wakuła Bartłomiej431+48 74 85 18 484poniedziałki i czwartki
Kuratorzy pełnią dyżury w wyznaczonych dniach tygodnia. Informacja o dniach pełnienia dyżurów: tel. +48 74 85 18 489

Właściwość rzeczowa

Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie:

 • Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (DZ.U. 2001.98.1071 z dnia 12 września 2001 r.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 969 z dnia 1 lipca 2016 r.) w sprawie szczegółowego sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu.

 • Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w szczególności:
 • sprawują dozory przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, karze ograniczenia wolności;
 • przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecane przez Sądy i inne upoważnione organy w trybie art.14 kkw i art.214 kpk;
 • kontrolują wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej;
 • współpracują z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych;
 • podejmują czynności mające na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego;
 • opiniują wnioski o udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej;
 • wykonują obowiązki wynikające z Ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Właściwość miejscowa

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje swą właściwością:

 • miasta: Świdnica, Świebodzice , Strzegom
 • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów

Historia ostatnich zmian:

 • 1 marca 2017 o 09:34:59 przez Piotr Kunas
 • 9 lutego 2017 o 12:36:08 przez Piotr Kunas