II Wydział Karny

II WYDZIAŁ KARNY

Pl. Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica
pokój B-111 (I piętro)


Przewodniczący Wydziału

SSR Kamila Firko

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Justyna Gawin-Kwiatek

Przyjmowanie interesantów:

czwartek 12:30-14:30
pokój B-101 (I piętro)

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Sekretariat wydziału

Kierownik sekretariatu Wydziału

Beata Szkudlarek

tel. +48 74 85 18 212
fax +48 74 85 18 347
IIkarny@swidnica.sr.gov.pl
pokój B-111 (I piętro)

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Świdnicy mieści się przy ul. Okulickiego 2-4.
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek – piątek 8:00-15:00
Biuro Podawcze                pokój 114-115 partertel. + 48 74 85 18 400

Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta mieszczącego się w siedzibie Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. L. Okulickiego 2-4.
Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460
Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110 partertel. + 48 74 85 18 479

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek - piątek 8:00-15:00


Właściwość rzeczowa

W Wydziale II Karnym rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do M.
W Wydziale Karnym wydawane są zgody/zezwolenia na widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi (pokój B-100, I piętro) po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o widzenie.

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa Sądu Rejonoweg II Wydziału Karnego obejmuje:

  • miasta: Świdnica i Świebodzice;
  • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica i Żarów.

Historia ostatnich zmian:

  • 4 grudnia 2017 o 10:16:04 przez Mirosław Chęcik
  • 4 grudnia 2017 o 10:16:04 przez Mirosław Chęcik
  • 1 grudnia 2017 o 11:32:32 przez Mirosław Chęcik