II Wydział Karny

II WYDZIAŁ KARNY

Pl. Grunwaldzki 14
58-100 Świdnica
pokój B-111 (I piętro)


Przewodniczący Wydziału

SSR Kamila Firko

Z-ca Przewodniczącego Wydziału

Justyna Gawin -Kwiatek

Przyjmowanie interesantów:

czwartek 12:30-14:30
pokój B-101 (I piętro)

Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału.


Sekretariat wydziału

Kierownik sekretariatu Wydziału

Beata Szkudlarek

tel. +48 7485 18 212
fax +48 74 85 18 347
beata.szkudlarek@swidnica.sr.gov.pl
pokój B-111 (I piętro)

Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.
Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460
Czytelnia (zamawianie akt) pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 479
Biuro Podawcze pokój 114-115 parter tel. + 48 74 85 18 400

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek - piątek 8:00-15:00


Właściwość rzeczowa

W Wydziale II Karnym rozpoznawane są sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych i obwinionych zaczynają się na litery od A do M.
W Wydziale Karnym wydawane są zgody/zezwolenia na widzenia z osobami tymczasowo aresztowanymi (pokój B-112, I piętro wejście przez pokój B-113) po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku o widzenie.

Właściwość miejscowa

Właściwość miejscowa Sądu Rejonoweg II Wydziału Karnego obejmuje:

  • miasta: Świdnica i Świebodzice;
  • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica i Żarów.

Historia ostatnich zmian:

  • 27 kwietnia 2017 o 10:31:17 przez Piotr Kunas
  • 27 kwietnia 2017 o 10:31:16 przez Piotr Kunas
  • 27 kwietnia 2017 o 10:11:58 przez Piotr Kunas