I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

ul. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica


Kierownik Zespołu

Edyta Janulewicz

tel. +48 74 85 18 431

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek-czwartek 8:30-14:30


Sekretariat

tel. +48 74 85 18 432
fax +48 74 85 18 444
pokój 416 III piętro

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-15:00
wtorek-piątek 8:00-15:00


Kuratorzy ds. Rodzinnych i Nieletnich

Imię i nazwisko Kuratora ZawodowegoPokójNumer telefonuDni dyżuru
Zajączkowska Aneta402+48 74 85 18 434poniedziałek, środa
Berkowicz Mirosława421+48 74 85 18 404wtorek, czwartek
Ciachowska-Bieszczad Beata414+48 74 85 18 433poniedziałek, środa
Faruń Krystyna414+48 74 85 18 433poniedziałek, czwartek
Jadrowska Ryszarda414+48 74 85 18 433wtorek, czwartek
Jedlińska Maria417+48 74 85 18 436poniedziałek, czwartek
Wasielewska Malwina402+48 74 85 18 434środa, piątek
Majewski Jerzy417+48 74 85 18 436środa, piątek
Majka Sylwia417+48 74 85 18 436wtorek, czwartek
Paczyńska Anna402+48 74 85 18 434środa, piątek
Pietrzak Beata421+48 74 85 18 404środa, piątek
Zięta Tomira414+48 74 85 18 433wtorek, piątek
Kuratorzy pełnią dyżury w wyznaczonych dniach tygodnia. Informacja o dniach pełnienia dyżurów: tel. +48 74 85 18 432


Właściwość rzeczowa

Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie:

  • Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (DZ.U. 2001.98.1071 z dnia 12 września 2001r.)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003r. (Dz.U.2003.112.1064 z dnia 30 czerwca 2003r.) w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych.

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu.

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w szczególności:

  • sprawują nadzory w sprawach opiekuńczych gdzie rodzice maja ograniczoną władzę rodzicielską, nadzory nad nieletnimi oraz nadzory nad uczestnikami zobowiązanymi do przymusowego leczenia odwykowego;
  • przeprowadzają wywiady środowiskowe zlecane przez Sądy;
  • współpracują z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji podopiecznych;

Właściwość miejscowa

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy obejmuje swą właściwością:

  • miasta: Świdnica, Świebodzice , Strzegom
  • gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów

Historia ostatnich zmian:

  • 9 lutego 2017 o 12:40:00 przez Piotr Kunas
  • 9 lutego 2017 o 12:20:35 przez Piotr Kunas