E-Skrzynka podawcza

Sąd Rejonowy w Świdnicy przyjmuje dokumenty również w postaci elektronicznej, wykorzystując do tego celu platformę internetowej wymiany dokumentów „ePUAP”. Z platformy tej może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu, chcący złożyć dokumenty elektroniczne do organów władzy publicznej.

Elektroniczna skrzynka podawcza Sądu Rejonowego w Świdnicy

Aby móc złożyć pismo elektroniczne do Sądu Rejonowego w Świdnicy tą metodą, osoba zainteresowana musi posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP. Bezpłatne konto użytkownika można założyć na stronie serwisu ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes.
  • Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej skutecznie mogą być składane wyłącznie pisma stanowiące skragi i wnioski w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.

Kwestie dotyczące podpisu regulowane są ustawą o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130 poz. 1450), której realizacja pozostaje w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akceptowalne formaty załączników do dokumentów:

  1. DOC, RTF,
  2. PDF,
  3. TXT,
  4. GIF, TIF, BMP, JPG

Wielkość wszystkich załączonych dokumentów do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny obywatel musi zgłosić się do jednego z trzech wymienionych poniżej, kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.

 certum
 sigillum
 szafir

Centra te posiadają własne procedury prowadzące do uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Ich opis znajduje się na stronach internetowych, których adresy podano wyżej.

Historia ostatnich zmian:

  • 11 lutego 2017 o 20:41:31 przez Piotr Kunas
  • 11 lutego 2017 o 20:40:39 przez Piotr Kunas
  • 11 lutego 2017 o 20:38:48 przez Piotr Kunas