Zarządzenie nr 35/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo na stanowisku asystenta sędziego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Świdnicy. Treść zarządzenia wraz załącznikami znajdą Państwo poniżej:Czytaj więcej →