VI WYDZIAŁ KARNY ul. L. Okulickiego 2-458-100 Świdnicapokój 203 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Małgorzata Świderska Zastępca Przewodniczącego Wydziału         SSR Maria Ćwik-Kulczycka Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30pokój 201 (I piętro) Kierownik sekretariatu wydziału Bogumiła Matras tel. +48 74 85 18 473 fax +48 74 85 18 492 VIkarny@swidnica.sr.gov.pl pokój 210 (I piętro) Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów. Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110 partertel. + 48 74 85 18 479 Biuro Podawczepokój 114-115 partertel.Czytaj więcej →

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH ul. L. Okulickiego 2-458-105 Świdnicapokój 104 (parter) Przewodniczący Wydziału St. Referendarz Sądowy mgr Katarzyna Pawlaczyk Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30pokój 103 (parter) Kierownik sekretariatu wydziału Adriana Śliwa tel. +48 74 85 18 458 Vkw@swidnica.sr.gov.pl pokój 104 (parter) BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00wtorek – piątek 8:00-15:00 Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg WieczystychWYDAWANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00wtorek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są m. in. sprawy dotyczące: zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwościCzytaj więcej →

IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ul. L. Okulickiego 2-458-105 Świdnicapokój 324 (II piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Magdalena Piątkowska Przyjmowanie interesantów: czwartek – 12:30 – 14:30pokój 310 (II piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydział Kierownik sekretariatu Wydziału Katarzyna Zych tel. +48 74 85 18 423 tel./fax +48 74 85 18 422 IVpracy@swidnica.sr.gov.pl pokój 324 (II piętro) Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów. Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt)pokój 110Czytaj więcej →

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 430 (III piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Barłomiej Pawlik Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Agata Wysocka – Zatorska Przyjmowanie interesantów: czwartek od 12:30 do 14:30 pokój 429 (III piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu wydziału Agnieszka Wolak tel. +48 74 85 18 425 fax+48 74 85 18 449 IIIrodzinny@swidnica.sr.gov.pl pokój 430 (III piętro) Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów. Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48Czytaj więcej →

II WYDZIAŁ KARNY Pl. Grunwaldzki 1458-100 Świdnicapokój B-111 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Kamila Firko Zastępca Przewodniczącego Wydziału Justyna Gawin-Kwiatek Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30pokój B-101 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu Wydziału Beata Szkudlarek tel. +48 74 85 18 212 fax +48 74 85 18 347 IIkarny@swidnica.sr.gov.pl pokój B-111 (I piętro) Biuro Podawcze II Wydziału Karnego mieści się w siedzibie Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4. Biuro Podawcze                pokój 114-115 partertel. + 48 74 85 18 400 Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się w Sądzie RejonowymCzytaj więcej →

I WYDZIAŁ CYWILNY ul. L. Okulickiego 2-458-105 Świdnicapokój 226 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Wojciech Zatorski Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Małgorzata Budziszyn-Sajdak Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30pokój 213/1 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu wydziału Mariola Stodulska tel. +48 74 85 18 403 fax +48 74 85 18 451 Icywilny@swidnica.sr.gov.pl pokój 226 (I piętro) Przyjmowanie interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Interesantów. Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom jedynie w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesantapokój 110 partertel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt)pokójCzytaj więcej →