VI WYDZIAŁ KARNY ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 203 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Małgorzata Świderska +48 74 85 18 476 Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 201 (I piętro) Kierownik sekretariatu Wydziału Bogumiła Matras tel. +48 7485 18 473 fax +48 74 85 18 492 pokój 210 (I piętro) Sekretariat tel. +48 74 85 18 478 pokój 203 (I piętro) Wykonawstwo tel. +48 74 85 18 474 pokój 202 (I piętro) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa W Wydziale Karnym rozpoznawane są sprawy: rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe, w których nazwiska oskarżonych iCzytaj więcej →

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica Przewodniczący Wydziału St. Referendarz Sądowy mgr Katarzyna Pawlaczyk tel. +48 74 85 18 402 Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 103 (parter) Kierownik sekretariatu Wydziału Adriana Śliwa tel. +48 74 85 18 458 pokój 104 (parter) BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459 pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 410 pokój 116 (parter) Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych WYDAWANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459 pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa W WydzialeCzytaj więcej →

IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 324 (II piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Magdalena Piątkowska Przyjmowanie interesantów: czwartek – 12:30 – 14:30 pokój 310 (II piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydział Kierownik sekretariatu Wydziału Katarzyna Zych tel. +48 7485 18 423 tel./fax +48 74 85 18 422 katarzyna.zych@swidnica.sr.gov.pl  pokój 324 (II piętro) Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt) pokój 110 parter tel. +Czytaj więcej →

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 430 (III piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Barłomiej Pawlik Z-ca Przewodniczącego Wydziału SSR Agata Wysocka – Zatorska Przyjmowanie interesantów: czwartek od 12:30 do 14:30 pokój 429 (III piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu wydziału Bożena Pilch tel. +48 7485 18 425 fax+48 74 85 18 449 bozena.pilch@swidnica.sr.gov.pl pokój 430 (III piętro) Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt) pokójCzytaj więcej →

II WYDZIAŁ KARNY Pl. Grunwaldzki 14 58-100 Świdnica pokój B-111 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Kamila Firko Z-ca Przewodniczącego Wydziału Justyna Gawin -Kwiatek Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój B-101 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu Wydziału Beata Szkudlarek tel. +48 7485 18 212 fax +48 74 85 18 347 beata.szkudlarek@swidnica.sr.gov.pl pokój B-111 (I piętro) Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt) pokój 110 parter tel. + 48Czytaj więcej →

I WYDZIAŁ CYWILNY ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 226 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Monika Pieczara Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Wojciech Zatorski Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 213/1 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu wydziału Mariola Stodulska tel. +48 74 85 18 403 fax +48 74 85 18 451 mariola.stodulska@swidnica.sr.gov.pl pokój 226 (I piętro) Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt) pokój 110 parter tel.Czytaj więcej →