p.o. Dyrektor Sądu Rejonowego w Świdnicy Jolanta Godlewska ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój nr 302 – II piętro tel. 74 851 84 80 fax 74 851 84 66 sekretariat@swidnica.sr.gov.pl przyjmowanie interesantów: wtorek – czwartek w godzinach 9:00 – 13:00 Dyrektor sądu: kieruje działalnością administracyjną sądu, polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu; wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzyCzytaj więcej →

VI WYDZIAŁ KARNY ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 203 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Małgorzata Świderska Zastępca Przewodniczącego Wydziału         SSR Maria Ćwik-Kulczycka Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 201 (I piętro) Kierownik sekretariatu wydziału Bogumiła Matras tel. +48 74 85 18 473 fax +48 74 85 18 492 VIkarny@swidnica.sr.gov.pl pokój 210 (I piętro) Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt) pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 479 Biuro Podawcze pokój 114-115 parter tel.Czytaj więcej →

V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 104 (parter) Przewodniczący Wydziału St. Referendarz Sądowy mgr Katarzyna Pawlaczyk Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 103 (parter) Kierownik sekretariatu wydziału Adriana Śliwa tel. +48 74 85 18 458 Vkw@swidnica.sr.gov.pl pokój 104 (parter) BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459 pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych WYDAWANIE ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH tel. +48 74 85 18 459 pokój 105 (parter) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa W Wydziale Ksiąg Wieczystych rozpoznawane są m. in. sprawy dotyczące: zakładanie i prowadzenieCzytaj więcej →

IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 324 (II piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Magdalena Piątkowska Przyjmowanie interesantów: czwartek – 12:30 – 14:30 pokój 310 (II piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydział Kierownik sekretariatu Wydziału Katarzyna Zych tel. +48 74 85 18 423 tel./fax +48 74 85 18 422 IVpracy@swidnica.sr.gov.pl  pokój 324 (II piętro) Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt) pokój 110 parter tel.Czytaj więcej →

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 430 (III piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Barłomiej Pawlik Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Agata Wysocka – Zatorska Przyjmowanie interesantów: czwartek od 12:30 do 14:30 pokój 429 (III piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu wydziału Agnieszka Wolak tel. +48 74 85 18 425 fax+48 74 85 18 449 IIIrodzinny@swidnica.sr.gov.pl pokój 430 (III piętro) Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt)Czytaj więcej →

II WYDZIAŁ KARNY Pl. Grunwaldzki 14 58-100 Świdnica pokój B-111 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Kamila Firko Zastępca Przewodniczącego Wydziału Justyna Gawin-Kwiatek Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój B-101 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu Wydziału Beata Szkudlarek tel. +48 74 85 18 212 fax +48 74 85 18 347 IIkarny@swidnica.sr.gov.pl pokój B-111 (I piętro) Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Świdnicy mieści się przy ul. Okulickiego 2-4. Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Biuro Podawcze                 pokój 114-115 parter tel. + 48 74 85 18 400 Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom wCzytaj więcej →

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 415 (III piętro) Kierownik Zespołu Joanna Karaszewska tel. +48 74 85 18 490 pokój 412 (III piętro) dni dyżurów w Sądzie: od wtorku do piątku 9:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 489 fax +48 74 85 18 491 pokój 415 (III piętro) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek – piątek 8:00-15:00 Data aktualizacji tabeli: Autor zmiany: Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (DZ.U.2014.795-t.j. z poźn. zm.); Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnieńCzytaj więcej →

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 416 (III piętro) Kierownik Zespołu Edyta Janulewicz tel. +48 74 85 18 431 pokój 412 (III piętro) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek-czwartek 8:30-14:30 Sekretariat tel. +48 74 85 18 432 fax +48 74 85 18 444 pokój 416 (III piętro) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-15:00 wtorek-piątek 8:00-15:00 Data aktualizacji tabeli: Autor zmiany: Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (DZ.U.2014.795-t.j. z poźn. zm.); Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązkówCzytaj więcej →

I WYDZIAŁ CYWILNY ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 226 (I piętro) Przewodniczący Wydziału SSR Wojciech Zatorski Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Małgorzata Budziszyn-Sajdak Przyjmowanie interesantów: czwartek 12:30-14:30 pokój 213/1 (I piętro) Na spotkanie z Przewodniczącym Wydziału zainteresowane strony mogą umawiać się za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sekretariat wydziału Kierownik sekretariatu wydziału Mariola Stodulska tel. +48 74 85 18 403 fax +48 74 85 18 451 Icywilny@swidnica.sr.gov.pl pokój 226 (I piętro) Sekretariat udziela informacji stronom/pełnomocnikom w sytuacji, gdy informacji nie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta. Biuro Obsługi Interesanta pokój 110 parter tel. + 48 74 85 18 460 Czytelnia (zamawianie akt) pokój 110 parter tel.Czytaj więcej →

Wiceprezes SSR Wojciech Zatorski Sekretariat Prezesa ul. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pok. 306 – II piętro tel: 74 851 84 35 fax: 74 851 84 66 srs@swidnica.sr.gov.pl W sprawach skarg i wniosków Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów: w czwartki od godz.12.30 do godz.14.30 Na spotkanie z Wiceprezesem Sądu zainteresowane strony mogą umówić się wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu, osobiście lub telefonicznie.Czytaj więcej →