III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica (III piętro) Kierownik Zespołu Ewa Tarnowska tel. +48 74 85 18 490 pokój 412 (III piętro) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 489 fax +48 74 85 18 491 pokój 415 III piętro Przyjmowanie interesantów: poniedziałek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (DZ.U. 2001.98.1071 z dnia 12 września 2001 r.) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 969 z dnia 1 lipca 2016 r.)Czytaj więcej →

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica (III piętro) Kierownik Zespołu Joanna Karaszewska tel. +48 74 85 18 490 pokój 412 (III piętro) dni dyżurów w Sądzie: od wtorku do piątku 9:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 489 fax +48 74 85 18 491 pokój 415 III piętro Przyjmowanie interesantów: poniedziałek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (DZ.U. 2001.98.1071 z dnia 12 września 2001 r.) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 969 zCzytaj więcej →

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica Kierownik Zespołu Edyta Janulewicz tel. +48 74 85 18 431 Przyjmowanie interesantów: poniedziałek-czwartek 8:30-14:30 Sekretariat tel. +48 74 85 18 432 fax +48 74 85 18 444 pokój 416 III piętro Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-15:00 wtorek-piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (DZ.U. 2001.98.1071 z dnia 12 września 2001r.) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003r. (Dz.U.2003.112.1064 z dnia 30 czerwca 2003r.) w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. Kuratorzy sądowi realizująCzytaj więcej →