Z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. 2015.1418), Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Świdnicy stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów, działającymi w strukturze organizacyjnej Sądu Okręgowego w Świdnicy. Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia  23 grudnia  2015 r.  (Dz. Urz. MS. 2015. 260) w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości  opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów w Sądzie Okręgowym w Świdnicy  utworzone zostały Zespoły: I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – (dla obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Dzierżoniowie i Świdnicy) I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów ul. Łukowa 11 58-100 Świdnica tel./faxCzytaj więcej →

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych ul. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica (III piętro) Kierownik Zespołu Ewa Tarnowska tel. +48 74 85 18 490 pokój 412 (III piętro) poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00-15:00 Sekretariat tel. +48 74 85 18 489 fax +48 74 85 18 491 pokój 415 III piętro Przyjmowanie interesantów: poniedziałek – piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa Kuratorska Służba Sądowa działa na podstawie: Ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001r. (DZ.U. 2001.98.1071 z dnia 12 września 2001 r.) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 969 z dnia 1 lipca 2016 r.)Czytaj więcej →

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW Kierownik BOI Barbara Ciachowska ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 460 boi@swidnica.sr.gov.pl BIURO PODAWCZE ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 115 (parter) tel. +48 74 85 18 400 Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek – piątek 8:00-15:00 Biuro nie udziela porad prawnych, pełni jedynie rolę informacyjną. CZYTELNIA AKT Danuta Perucka – Czajkowska ul. L. Okulickiego 2-4 58-105 Świdnica pokój 110 (parter) tel. +48 74 85 18 479 Uprzejmie informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mieszczącym się przy ul. Okulickiego 2 – 4, od dnia 2 lutego 2015 roku, uruchomiona zostanie Czytelnia akt,Czytaj więcej →

ODDZIAŁ FINANSOWY ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica Przyjmowanie interesantów: poniedziałek – piątek 8:00-15:30 Kasa: Ewa Błaszczykowska tel./fax +48 74 85 18 462 pokój 113 ( parter ) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek – piątek 8:00-15:00 przerwa 11:00-11:30 Główny Księgowy Edyta Paluch tel./fax +48 74 85 18 464 pokój 121 ( parter ) Oddział Finansowy – Księgowość Karolina Kuc – Zastępca Głównego Księgowego Katarzyna Kasprzyk – Księgowy tel. +48 74 85 18 463 pokój 121 ( parter ) Kierownik Oddziału Finansowego specjalista ds. płac Jolanta Godlewska tel./fax +48 74 85 18 465 pokój 121 ( parter )Czytaj więcej →

SEKCJA WINDYKACJI I NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 308 (II piętro) tel. +48 74 85 18 482 Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych SSR Maria Kruźlak Kierownik Sekretariatu Danuta Sowa tel. +48 74 85 18 493 pokój nr 311 (II piętro) Przyjmowanie interesantów: poniedziałek 8:00-18:00 wtorek-piątek 8:00-15:00 Właściwość rzeczowa Sekcja Windykacji Należności Sądowych Sądu Rejonowego w Świdnicy prowadzi sprawy związane z realizacją prawomocnie orzeczonych w tutejszym Sądzie należności sądowych grzywien i kosztów sądowych. Rozpoznaje wnioski o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu spłaty i umorzenie. Należności można wpłacać bezpośrednio do kasy Sądu Rejonowego przy ul. Okulickiego 2-4 w godzinach 8.30-11.00 i odCzytaj więcej →