W związku z ustanowionym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 19 – 25 lutego 2018r. W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Rejonowym w Świdnicy w dniach 19 – 23 lutego 2018r., w godz. 9.00-15.00, w budynku przy ul. Okulickiego 2-4, III piętro zostały zorganizowane dyżury kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, u których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad.Czytaj więcej →

SĄD REJONOWY W ŚWIDNICY ul. L. Okulickiego 2-4 58-100 Świdnica pokój 321 (II piętro) zaprasza w każdy: wtorek 9:00-14:00 czwartek 12:00-14:00 do skorzystania z możliwości bezpłatnej porady informacyjnej dotyczącej MEDIACJI. Dyżury pełni mediator Pan Wojciech Orłowski. Dyżury mają charakter wyłącznie informacyjny. Ewentualne sprawy, które trafią do mediatora w czasie pełnionego dyżuru będą prowadzone w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33 (Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów). Osobom zainteresowanym zostanie przekazana niezbędna wiedza do podjęcia decyzji o skorzystaniu z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego a w szczególności jakie korzyści daje mediacja i w jakiej formie przebiega. Mediacja – to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, wCzytaj więcej →