Biuro Obsługi Interesantów

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Kierownik BOI

Barbara Ciachowska

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 110 (parter)

tel. +48 74 85 18 460
boi@swidnica.sr.gov.pl


BIURO PODAWCZE

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 115 (parter)

tel. +48 74 85 18 400

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek 8:00-18:00
wtorek – piątek 8:00-15:00

Biuro nie udziela porad prawnych, pełni jedynie rolę informacyjną.


CZYTELNIA AKT

Danuta Perucka – Czajkowska

ul. L. Okulickiego 2-4
58-105 Świdnica
pokój 110 (parter)

tel. +48 74 85 18 479

Uprzejmie informujemy, że w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mieszczącym się przy ul. Okulickiego 2 – 4, od dnia 2 lutego 2015 roku, uruchomiona zostanie Czytelnia akt, stanowiąca integralną część Biura Obsługi Interesantów. Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt spraw sądowych rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy w Świdnicy oraz udostępniania zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy (posiedzenia jawnego) tj. e-protokołu – uprawnionym osobom.

Godziny urzędowania Czytelni akt:

poniedziałek w godz. 8:00 – 17:30 (przy czym akta wydawane są do godz. 17.00)
od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 (przy czym akta wydawane są do godz. 14.30)

Interesanci przyjmowani są wg kolejności zgłoszenia się, natomiast udostępnianie akt lub zapoznawanie się przez interesanta z zapisem dźwięku albo obrazu dźwięku z posiedzenia jawnego uzależnione jest od wolnych stanowisk. W celu uniknięcia oczekiwania na akta wskazane jest składanie zamówień przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Do podstawowych zadań Biura Obsługi Interesantów należy:

 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania sądowego, podstawowych dokumentach jakie należy dołączyć do sprawy, wysokości opłaty sądowej oraz sposobu jej uiszczenia;
 • udzielanie informacji o właściwości miejscowej i rzeczowej sądów wszystkich instancji;
 • udzielanie informacji o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji oraz godzinach urzędowania sekretariatów i przewodniczących wydziałów;
 • udostępnianie danych teleadresowych innych sądów ze wskazaniem ich godzin urzędowania;
 • udzielanie informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i poszczególnych sekretariatów sądu;
 • udzielanie informacji o terminach i miejscach rozpraw, kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 • udostępnianie druków i formularzy urzędowych w postępowaniu sądowym;
 • udostępnianie wzorów pism procesowych;
 • informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach ich wnoszenia;
 • informowanie o kosztach sądowych, sposobie ich uiszczenia oraz warunkach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z podawaniem numerów rachunków bankowych Sądu;
 • informowanie o przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
 • informowanie o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku;
 • udostępnianie wykazu lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności;
 • udostępnianie listy tłumaczy przysięgłych, list kancelarii adwokackich, komorniczych, notarialnych; listy mediatorów, listy radców prawnych oraz adresów kancelarii w zakresie właściwości Sądu Rejonowego w Świdnicy oraz niektórych instytucji pozasądowych.

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Rozmiar pliku
pdf Regulamin funkcjonowania BOI oraz Czytelni Akt 28 lipca 2017 11:13 Piotr Kunas 739 KB
pdf Wniosek o wydanie protokołu z posiedzenia utrwalonego poprzez zapis dźwięku na elektronicznym nośniku danych 9 lutego 2017 11:48 Piotr Kunas 26 KB
pdf Wniosek o udostępnienie E-Protokołu 9 lutego 2017 11:48 Piotr Kunas 21 KB
pdf Wniosek o fotokopie z akt 9 lutego 2017 11:49 Piotr Kunas 20 KB
pdf Wniosek o wydanie kserokopii z akt sprawy 9 lutego 2017 11:49 Piotr Kunas 33 KB
pdf Wniosek o wgląd do akt 9 lutego 2017 11:49 Piotr Kunas 13 KB

Historia ostatnich zmian:

 • 14 sierpnia 2017 o 13:13:34 przez Mirosław Chęcik
 • 20 lipca 2017 o 09:25:20 przez Mirosław Chęcik